Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức chính phủ
Tên doanh nghiệp: Công ty dịch vụ bảo vệ thủ đô
Mô tả doanh nghiệp:

Bảo vệ tài sản

Bảo vệ ngân hàng

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ

 

Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: TPHCM
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm: Hà Nội
Từ ngày: 17-03-2015 21:35:18
Nhà tuyển dụng: Công ty dịch vụ bảo vệ thủ đô


Bạn đang ở: Home