Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: DN Liên doanh
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Yamaha
Mô tả doanh nghiệp:

sản xuất linh kiện và lắp ráp xe máy

Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 0989847592
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm: Hà Nội
Từ ngày: 16-12-2014 18:59:08
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Yamaha


Bạn đang ở: Home