Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: DN Liên doanh
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Map
Mô tả doanh nghiệp:

Sản xuất linh kiện ô tô và xe máy

Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: KCN Thăng Long
Địa chỉ website:
Điện thoại: 0915313138
Địa điểm: Hà Nội
Từ ngày: 16-12-2014 18:56:53
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Map


Bạn đang ở: Home