Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: DN nước ngoài
Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Asahi Intec Hà Nội
Mô tả doanh nghiệp: y tế, vật tư & thiết bị
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô G3, KCN Thăng Long, Đông Anh, HN
Địa chỉ website:
Điện thoại: 04.39550038
Địa điểm: Hà Nội
Từ ngày: 16-12-2014 18:46:38
Nhà tuyển dụng: Cty TNHH Asahi Intec Hà Nội


Bạn đang ở: Home