Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: DN nước ngoài
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NOBLE VIỆT NAM
Mô tả doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH NOBLE VIỆT NAM

Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Sân Golf Vân Trì, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm: Hà Nội
Từ ngày: 16-12-2014 01:39:03
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH NOBLE Việt Nam


Bạn đang ở: Home