Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: DN nước ngoài
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM
Mô tả doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM

Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Lô E1, khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh Hà Nộ
Địa chỉ website:
Điện thoại:
Địa điểm: Hà Nội
Từ ngày: 16-12-2014 01:32:04
Nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Denso Việt Nam


Bạn đang ở: Home