Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: DN Liên doanh
Tên doanh nghiệp: viettel
Mô tả doanh nghiệp: viettel
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: viettel
Địa chỉ website: http://viettel
Điện thoại:
Địa điểm: Hà Nội
Từ ngày: 16-12-2014 00:55:26
Nhà tuyển dụng: viettel


Bạn đang ở: Home